Besplatne radionice za decu i mlade iz Obrenovca

Kancelarija za mlade opštine Obrenovac, zajedno sa Sportsko-kulturnim centrom ”Obrenovac”, tokom zime 2024. godine u okviru programa neformalnog obrazovanja realizuje 5 besplatnih radionica pod nazivom ”Obrenovac–grad znanja”. Cilj ovog programa je da obezbedi kvalitetno, interaktivno, zanimljivo neformalno obrazovanje i angažovano provođenje slobodnog vremena tokom zime.

Zainteresovani se mogu prijaviti na neku od sledećih radionica:

Dečja likovna radionica

Likovna radionica pruža priliku deci da kroz različite aktivnosti izraze svoju kreativnost, nauče i usavrše nove tehnike, razvijajući time svoje likovne veštine i stvaralački potencijal.

Vreme: Od četvrtka, 11. januara do četvrtka, 18. januara, od 15.00 do 16.30 časova u sledećim terminima:

četvrtak, 11. januar

petak, 12. januar

subota, 13. januar

sreda, 17. januar

četvrtak, 18. januar

Urast: Deca od 6 do 10 godina

Mesto: Kancelarija za mlade, prizemlje Sportsko kulturnog centra ”Obrenovac”

Predavač: Miljana Jevtić

Radionica kratkog filma

Radionica filma organizovana je sa ciljem obuke učesnika u različitim aspektima filmske proizvodnje. Proces radionice obuhvata nekoliko etapa, uključujući: 1. Filmski scenario: Učenici će raditi na izradi i razradi filmskog scenarija. Tokom ovog dela, fokus će biti na strukturi scenarija, razvoju karaktera i dijalozima. 2. Priprema za snimanje: Ova faza uključuje obuku učesnika u različitim aspektima, pripreme za snimanje filma. To može uključivati razmatranje tehničkih aspekata, poput upotrebe kamera, svetlosne opreme, audio opreme i scenografije. 3. Scenske vežbe: Učesnici će biti uključeni u praktične vežbe koje će im pomoći da steknu umetničke i tehničke veštine neophodne za uspešno snimanje filma. 4. Montaža i postprodukcija: Radionica može uključivati i obuku u oblasti montaže filma i postprodukcije. Ovde učesnici mogu naučiti osnove obrade snimaka, zvuka i drugih aspekata koji doprinose finalnom proizvodu. 5. Proizvodnja i timska saradnja: Kroz celi tok radionice, akcenat može biti i na razvoju timske saradnje. Učesnici će raditi zajedno na različitim aspektima filmske proizvodnje, što uključuje dogovor o režiji, rad sa glumcima, komunikaciju i upravljanje vremenom. Tokom svakog od ovih etapa, biće korišćeni relevantni filmski termini i tehnike kako bi se učesnici obučili i pripremili za realnu filmsku proizvodnju.

Napomena: Za pohađanje radinice neophodan je mobilni telefon ili tablet.

Vreme: Od ponedeljka, 8. januara do nedelje, 14. januara, svakim danom od 16.00 do 17.30 časova

Urast: Od 8 do 14 godina

Mesto: Youth Hub Obrenovac, bioskop Palež, Miloša Obrenovića 117

Predavač: Predrag Vukosavljević

Radionica popularizacije fizike

Radionica ima za cilj da učenicima približi prirodne nauke i predstavi im školsko gradivo na zanimljiv način, kroz objašnjenje svakodnevnih situacija u kojima se susrećemo sa fizikom. Takođe, stavlja akcenat na upoznavanje dece sa velikim naučnicima i njihovim otkrićima, kao i na novijim dostignućima u polju nauke. Polaznici će imati priliku da, kroz interaktivne aktivnosti i istraživanja, dublje istraže svet fizike i razviju dodatnu zainteresovanost za ovu naučnu oblast.

Vreme: Od utorka, 9. do srede, 17. januara, utorkom, sredom i petkom od 13.00 do 14.30 časova

Uzrast: Deca i mladi

Mesto: Kancelarija za mlade, prizemlje Sportsko kulturnog centra Obrenovac

Predavač: Antonija Krstić

Osnove Plesa Baćata, Kizomba i Salsa

Cilj ove plesne radionice je upoznavanje učesnika sa osnovama Baćate, Kizombe i Salse, pružajući uvid u istoriju i razvoj ovih popularnih plesova. Polaznici će imati mogućnost učenja koreografija, primene tehnike i usvajanja razumevanja ritma, što će im pomoći da razviju osećaj za muzički tempo i izraz.

Kroz interaktivne aktivnosti, ova radionica će obezbediti ne samo učenje plesa, već i kreiranje prijatne i inkluzivne atmosfere za sve učesnike, stimulišući njihovu ljubav i afinitet ka kulturi i umetničkim izrazima ovih zanimljivih plesova.

Vreme: Od ponedeljka, 8. januara do srede, 31. januara, ponedeljkom i sredom od 19.00 do 20.30 časova

Uzrast: Deca i mladi

Mesto: Sportsko kulturni centar, mala sala

Predavač: Aleksandar Golubović

Radionica kreativnog pisanja

Prilika za mlade kreativce da nauče nove veštine, ali i da se upoznaju sa novim vidovima izražavanja. Kroz radionicu ćemo proći nekoliko poetskih i proznih oblika (kratku priču, kratku pesmu, haiku, itd.) Naučićemo kako započeti pisanje, igranje rečima, poznate priče i bajke iz drugog ugla, primeri za sve zadatke, komentarisanje napisanog.

Vreme: Od ponedeljka, 8.januara do subote, 20. januara, ponedeljkom, četvrtkom i subotom od 11.00-12.30 časova

Uzrast: Deca i mladi

Mesto: Kancelarija za mlade, prizemlje Sportsko kulturnog centra Obrenovac

Predavač: Katarina Baić

Prijave su do srede, 3. januara preko prijavnog formulara, a sve dodatne informacije se mogu dobiti na mejl kzm.obrenovac@gmil.com ili lično u Kancelariji za mlade,Youth Hub Obrenovac, bioskop Palež, Miloša Obrenovića 117 .

Sve radionice su besplatne i inkluzivne, a jedan polaznik može pohađati više radionica. Namenjene su deci i mladima iz Obrenovca. Broj polaznika je ograničen. Prednost će imati polaznici koji se pre prijave. Ukoliko vam je potreban neki vid podrške, molimo da to navedete u prijavnom formularu.

www.obrenovac.rs