DODELA POMOĆI PRI NABAVCI OGREVNOG DRVETA U SURČINU

JAVNI POZIV za prijavljivanje najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji GO Surčin za dodelu pomoći pri nabavci ogrevnog drveta sa prevozom.

Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice i pojedinci koji imaju status izbeglice sa prijavom prebivališta na teritoriji GO Surčin kao i lica koje su registrovana kao interno raseljena lica sa KIM, koji imaju prijavu boravišta sa na teritoriji GO Surčin ( u ličnoj karti adresa sa KIM), a nalaze se u stanju ozbiljne socijalne potrebe.

Pravo na pomoć mogu ostvariti najugroženije porodice ili pojedinci čiji su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto zarade na nivou Republike Srbije, za septembar 2022. godine tj. manji od 42.769,50 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od objavljivanja Javnog poziva, odnosno do 24.09.2023. godine, na pisarnici opštine Surčin.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom, podnosi se GO Surčin, preko pisarnice opštine u Surčinu, ul. Vojvođanska br. 79, uz naznaku – «Komisija za izbor korisnika pomoći u vidu paketa hrane, ogreva i jednokratne pomoći namenjene za socijalno ugrožene porodice izbeglih i interno raseljenih lica nastanjena na teritoriji Gradske opštine Surčin- ogrevno drvo sa prevozom».

Prijavni obrasci se mogu preuzeti u povereništvu GO Surčin i sajtu GO Surčin u odeljku javni pozivi ili na linku ispod.

www.surcin.rs