Finansijska edukacija mladih

Ucilju zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju banke, edukativni tim Narodne banke Srbije održaće u ponedeljak, 13. novembra, sa početkom u 12.00 časova u sali Gradske opštine Čukarica finansijsku edukaciju mladih. Reč je o uslugama koje pružaju banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, društva za upravljanje platnim i penzijskim fondovima, pružaoci platnih usluga i izdavaoci elektronskog novca u skladu sa zakonom.

Edukacija će biti usmerena na upoznavanje mladih sa njihovim pravima i zaštititom istih, kao korisnika finsijskih usluga. Posebna pažnja ovog puta biće posvećena platnim uslugama, kao i kako da se mladi odgovorno odnose prema vlastitim finansijama.

www.cukarica.rs