„Ponosna kartica tri plus“ spremna za preuzimanje

Grocka, 23. juna 2023. – Roditelji koji su podneli zahteve za izdavanje kartica „Ponosna kartica tri plus“ obavešteni su da mogu preuzeti svoje kartice na adresi Gradske opštine Grocka, Bulevar oslobođenja 39, u kancelariji Društvenih delatnosti. Preuzimanje kartica vrši se u vremenskom periodu od 8 do 15 časova.

„Ponosna kartica tri plus“ je poseban program koji pruža pogodnosti i olakšice roditeljima sa troje i više dece. Ova inicijativa ima za cilj da podrži porodice i unapredi njihov kvalitet života kroz različite vidove podrške.

Roditelji koji su podneli zahtev za izdavanje kartica mogu se obratiti kancelariji Društvenih delatnosti Gradske opštine Grocka ukoliko imaju dodatna pitanja ili nedoumice. Za sve informacije, dostupan je broj telefona 8501-312, lokal 285.

Ova akcija izdavanja kartica „Ponosna kartica tri plus“ predstavlja korak ka unapređenju položaja porodica sa više dece i pruža podršku u ostvarivanju njihovih potreba. Gradska opština Grocka nastoji da stvori povoljne uslove za porodični život i da omogući bolje perspektive za decu i njihove roditelje.

Pozivamo sve roditelje koji su podneli zahteve za „Ponosnu karticu tri plus“ da posete Gradsku opštinu Grocka i preuzmu svoje kartice kako bi iskoristili beneficije koje ova kartica pruža. Ova inicijativa je još jedan korak ka izgradnji podržavajućeg okruženja za porodice i podsticanju demografske obnove.

Slika www.grocka.rs