Kaluđerica u srcu SABOR 2023

Gradska opština Grocka i Uprava Hrama Sv. Bogoroditelja Joakima i Ane Kaluđerica u duhu očuvanja tradicije i kulturne baštine po prvi put organizuje manifestaciju pod nazivom „Kaluđerica u srcu SABOR 2023“ u subotu, 16. septembra 2023. godine sa početkom od 14 časova u porti Hrama Sv. Bogoroditelja Joakima i Ane. Bogat kulturno
umetnički program upriličiće najmlađi sugrađani uz podršku svojih vaspitača, učitelja i nastavnika iz PU „Lane“, OŠ „Al e ksa Šantić“ i OŠ „Miloje Vasić“ iz Kal u đerice, kao i Osnovne muzičk e škol e „Nevena Popović“, koja će se predstaviti izvedbom spleta narodnih pesama sa Kosova i Metohije. Na Saboru će se pročitati pobednički lite r arni radovi učenika osnovnih škola, a na temu „Zašto volim svoj narod i svoju državu Srbiju?“, koji je organizovan uz podršku Uprav e Hrama Sv. Bogoroditelja Joakima i Ane Kaluđerica i učitelja veronauke u osnovnim školama u Kaluđerici. Takođe, kulturno umetničko društvo „Boleč Veterani“ će se predstaviti izvedbo m spleta narodnih igara, Dragana Jovanović sa svojim bendom „011“, pesnici Gordana Grujić , Joka Milošević i Marinko Pejačinović , dok će se nastavnica muzičke kulture osnovne škole „Aleksa Šantić“ predstaviti publici sa trubačkim orkestrom „ Dođite da svi zajedno uživamo u bogatom kulturno umetničkom programu.

UČESNICI:
Predškolska ustanova „Lane“ Kaluđerica
Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Kaluđerica
Osnovna škola „Miloje Vasić“ Kaluđerica
Osnovna muzička škola „Nevena Popović“ Grocka
„Boleč Veterani
Gordana Grujić, pesnikinja
Joka Milošević, pesnikinja
Marinko Pejačinović, pesnik
Dragana Jovanović b end „011“
Trubački orkestar „Danijela“

www.grocka.rs