LOKALNI OMBUDSMAN GO STARI GRAD NA KONFERENCIJI „LOKALNI ZAŠTITNICI GRAĐANA U SRBIJI – POLOŽAJ, IZAZOVI, PERSPEKTIVE“ ODRŽANOJ 2. JUNA U SMEDEREVU

Konferencija pod nazivom „Lokalni zaštitnici građana u Srbiji – položaj, izazovi, perspektive“ održana je 2. juna 2023. godine u Smederevu u organizaciji lokalnog pokreta „Tvrđava“. Susret je bio posvećen promociji rada institucije lokalnog ombudsmana i ukazivanjima na potrebu postojanja ove institucije u Gradu Smederevu, s obzirom da ovaj grad do sada nije izabrao svog lokalnog ombudsmana iako prema Statutu Grada ima mogućnosti za tako nešto.

U okviru konferencije održana su dva panela, prvi pod nazivom „Izazovi sa kojim se lokalni ombudsmani susreću, mogućnosti za unapređenje rada institucije; Smederevski lokalni ombudsman“ na kom su panelisti bili Marina Popov Ivetić, predsednica Udruženja ombudsmana Srbije i Lokalni ombudsman Grada Novog Sada, zatim Jovan Knežević, predsednik skupštine Udruženja ombudsmana Srbije i Lokalni ombudsman beogradske Gradske opštine Stari Grad, Adnan Ciljević, načelnik Opštinske uprave opštine Sjenica i Branče Stojanović, zamenik predsednika Skupštine Grada Smedereva i odbornik.

Na drugom panelu pod nazivom „Položaj lokalnih ombudsmana u Srbiji; saradnja lokalnih ombudsmana i nacionalnog ombudsmana, poboljšanje zakonskog okvira“ panelisti su bili mr Zoran Pašalić, Zaštitnik građana Republike Srbije, Danijela Nestorović i dr Vesna Ivković, narodne poslanice, zatim prof. dr Dejan Milenković sa Fakulteta političkih nauka i Nikola Burazer iz Centra savremene politike.

www.starigrad.rs