MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA SUFINANSIRALO ZEMUNSKI OMLADINSKI PROJEKAT

Projekat Gradske opštine Zemun ”Kroz objektiv uspeha – obrada fotografije i video zapisa” biće realizovan u okviru opštinske Kancelarije za mlade zahvaljujući Ministarstvu turizma i omladine koje je sufinansiralo 1.300.000 dinara u okviru Programa i projekata za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Na svečanosti potpisivanja ugovora u Palati pravde, koju je priredila 29. maja v.d. pomoćnika ministra turizma i omladine Ivana Antonijević, prisustvovali su član Veća Gradske opštine Zemun Đorđe Dukić i šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Gradske opštine Zemun Željko Klarić.

Cilj ovog projekta je da se unapredi život mladih sprovođenjem omladinske politike na lokalnom nivou. Projekat je usmeren na razvijanje mehanizama koji pospešuju preduzetništvo i zaposlenost mladih.

Drugi važan aspekt projekta je da omogući set obuka iz oblasti digitalnih medija. Na taj način će korisnici steći nova znanja i veštine koje su trenutno izuzetno aktuelne i tražene na tržištu rada. Posebna pažnja biće posvećena uključivanju i obezbeđenju učešća mladih žena u projektnim aktivnostima, ali i ostalih ranjivih grupa.

Na osnovu Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou Ministarstvo turizma i omladine opredelilo je sredstva od 92 miliona dinara za sufinansiranje projekata koje će realizovati 39 gradova i opština iz svih delova Republike Srbije.

preuzeto sa sajta opštine Zemun