Obnova Parka Japansko-srpskog prijateljstva na Miljakovcu unapređuje prostor za sve generacije

Subotom, 2. decembra, građani Miljakovca mogu očekivati potpuno obnovljen Park japansko-srpskog prijateljstva, koji će postati epicentar zajedničkih aktivnosti za decu i odrasle. Ova inicijativa, koja uključuje kompletnu rekonstrukciju prostora, predviđa dodatak dva dečja igrališta, teretane na otvorenom, razvojno-edukativnog poligona, kao i postavljanje dve biblioteke na otvorenom.

Istorija parka ima korene u samoinicijativi lokalnih stanovnika koji su se borili za stvaranje ovog zelenog utočišta. Ključnu ulogu u tom procesu imala je akcija memorijalne sadnje 88 stabala posvećenih Titu. Kroz ovu inicijativu, 88 platana je posađeno duž oboda parka, dok se isti broj breza našao unutar parka.

Gradnja parka bila je višefazni proces, a jedan od prelomnih trenutaka bio je doprinos Japanca koji je razvio ljubav prema Rakovici. On je donirao elemente japanske parkovske arhitekture, što je rezultiralo nazivom „Park srpsko-japanskog prijateljstva“.

Park sada krasi vodotok sa kaskadama, tri pitoreskna mostića, proširenje predviđeno za bezbrižno brčkanje najmlađih, i fontana sa skromnim vodopadom. Poseban dar Japana predstavljaju skulpture od kamena koje služe kao elegantno dizajnirani prijemnici vode iz umetnički oblikovanih lula. Na području parka postavljeno je dvadesetak tradicionalnih toro svetiljki, a ulazna kapija, osmišljena po uzoru na japansku tradiciju, dodatno upotpunjuje atmosferu.

Po završetku ovih radova, Park japansko-srpskog prijateljstva pružiće deci i odraslima idealne uslove za uživanje, igru i druženje, postajući centralno mesto okupljanja u ovom delu grada.

Slika Promo