OGREV ZA NAJUGROŽENIJE PORODICE IZBEGLICA I INTERNO RASELJENIH LICA U ZEMUNU

Povereništvo za zbrinjavanje izbeglih i prognanih lica Gradske opštine Zemunu je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije obezbedilo za 25 domaćinstava izbeglica i interno raseljenih lica neophodne količine ogreva za zimsku sezonu.

Nekoliko domaćinstava koja žive u naselju Busije tokom isporuke ogreva obišao je član Veća i predsednik Saveta za migracije Boško Radovanović, koji je tom prilikom istakao da su ogrev za ovu zimu dobile najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koje žive u svim zemunskim naseljima.

Lokalno Povereništvo nastavlja sa realizacijom svih onih projekata koji direktno utiču na poboljšanje uslova života izbeglih i interno raseljenih lica.

www.zemun.rs