OPŠTINA STARI GRAD I NARODNA BANKA SRBIJE: USPEŠNO ZAVRŠEN CIKLUS BESPLATNE FINANSIJSKE EDUKACIJE

Predavanjem za mlade sugrađane na temu „Kako da se odgovorno odnosimo prema vlastitim finasijama i platnim uslugama“, 20. novembra je uspešno završen ciklus besplatne finansijske edukacije Starograđana koje su organizovale Narodna banka Srbije i Gradska opština Stari grad. Prva edukativna tribina je održana 28. septembra za starije sugrađane i penzionere, dok je druga, 23. oktobra, organizovana za zaposlene u opštinskoj Upravi GO Stari grad. Besplatnu edukaciju i praktične primere ponude na tržištu kapitala u našoj zemlji sugrađanima su prezentovali diplomirani ekonomisti Edin Hanić, dr Slobodan Panić i Gordana Rebranović iz Narodne banke Srbije (NBS), Filijala Beograd – Grupa za edukaciju korisnika finansijskih usluga.

Predavanja, koja su bila tematski prilagođena svim starosnim grupama Starograđana, imala su za cilj da istaknu odgovoran odnos prema vlastitim finansijama i platnim uslugama. Stručni predavači NBS prisutnima su kroz teoriju i primere iz prakse preneli neophodna znanja za razumevanje i sagledanje svih prednosti korišćenja elektronskog novca i platnih usluga. Posebno su ukazali na rizike zaduživanja, koje sa sobom nose, pre svega, popularni „keš“ krediti i dozvoljeni „minusi“ u bankama, sa naglaskom na šta treba da se posebno obrati pažnja prilikom zaduživanja i raspoređivanja ličnih i porodičnih finansija. Takođe, objasnili su kome korisnici usluka mogu i treba da se obrate za pomoć i naprave odgovarajuće sistemske korake u zaštiti svojih prava.

Narodna banka Srbije je, poručili su predavači, shodno novinama na finansijskom tržištu i interesovanju korisnika, ažurirala sadržaj sajta– www.tvojnovac.nbs.rs gde se mogu naći potrebne informacije. Svi korisnici finansijskih usluga imaju mogućnost da putem ovog portala dodatno saznaju o proizvodima i uslugama koje pružaju finansijske institucije, čiji nadzor ona vrši, kao i da pronađu koristan savet na šta treba da obrate pažnju i kome da se obrate za pomoć u slučaju zaštite svojih prava.

„Predavanje nam je bilo jako korisno. Imali smo priliku da čujemo koje su prednosti „keš” kredita. Pored toga, nešto više smo saznali o mobilnom i takozvanom „wallet” načinu plaćanja. Ukazali su nam i na koji način možemo da se zaštitimo i osiguramo svoj novac prilikom takvih metoda plaćanja”, istakla je studentkinja Fakulteta političkih nauka Milica Radić, koja je prisustvovala besplatnoj finansijskoj edukaciji za mlade Starograđane.

Jedna od funkcija Narodne banke Srbije, kao društveno odgovorne institucije, je da obavlja poslove zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, pružaoci platnih usluga i izdavaoci elektronskog novca, u skladu sa Zakonom.

www.starigrad.rs