Osnovna škola „Sveti Sava“ iz Vrčina u realizaciji Erazmus+ projekta „Živi zdravo, hrani se zdravo“

Osnovna škola „Sveti Sava“ iz Vrčina ističe se po specifičnim aktivnostima koje se realizuju kroz nastavni i vannastavni program. Na nacionalnom nivou rad škole je ocenjen najvišom ocenom, a jedna od značajnih karakteristika škole je i učešće u projektima u okviru Erazmus+ programa. Prvi projekat odnosio se na unapređivanje znanja iz oblasti IKT- a, a novim projektom „Živi zdravo, hrani se zdravo“ škola se bavi podizanjem svesti učenika o značaju zdrave ishrane za celokupan život kroz edukaciju o značaju aktivnog života, pravilne ishrane i povezanosti negovanja zdravih stilova života sa sveukupnim zdravljem – fizičkim, mentalnim ali i zdravljem planete.

Edukacija o aktivnom životu i pravilnoj ishrani u ranom periodu omogućava učenicima da na vreme shvate koncepte zdravog života, a samo neke od dobrobiti koje učenici imaju negujući zdrave stilove života su: bolje fizičko zdravlje, veća koncentracija, jačanje moždanih funkcija i bolje usvajanje gradiva, a samim tim i postizanje boljeg uspeha. Učeći o zdravim stilovima života učenici unapređuju ne samo vlastito zdravlje već razvijaju i stepen ekološke svesti. Nastavnici će biti u mogućnosti da nova znanja, stečena kroz projekat, implementiraju u svoje školske planove i programe, čime omogućavamo širenje stečenog znanja horizontalnim učenjem, ali i vertikalnim – kroz kontinuirano planiranje i realizaciju aktivnosti koje se odnose na zdravu ishranu i zdrave stilove života i ekologiju.

Učešćem u Erazmus+ programima škola unapređuje svoje kapacitete i znanja koja i učenicima i nastavnicima omogućavaju profesionalni i obrazovni razvoj kao i osnaživanje postojećih i razvoj novih međunarodnih partnerstava.

Zahvalni smo Fondaciji „Tempus“ uz čiju pomoć i saradnju projekte realizujemo, i posebno zahvaljujemo gospođi Evi Raušl direktorki škole, kao i svim zaposlenima i učenicima Osnovne škole „Toneta Čufarja“ u Mariboru, sa kojima se aktivnosti projekta i realizuju.

Odgovorno lice i nosilac svih aktivnosti je gospodin Dobrica Sinđelić, direktor Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vrčinu.

www.grocka.rs