Podeljeno 300 paketa hrane porodicama slabijeg imovinskog stanja sa Zvezdare

Gradska opštini Zvezdara je u prostorijama Mesnoj zajednici „Mali Mokri lug“ podelila pakete sa osnovnim životnim namirnicama pojedincima i porodicama slabijeg imovinskog stanja koje se nalaze na aktivnoj evidenciji Odseka za socijalnu zaštitu Gradske opštine Zvezdara. Svi pojedinci i porodice sa spiska za podelu pojedinačno su obavešteni o terminu i mestu podele. Nemoćnim, nepokretni i licima sa invaliditetom, paketi će biti dostavljeni na njihove kućne adrese narednih dana.

Shodno svojim nadležnostima, ova mera pomoći je jedna u nizu koju godinama unazad sprovodi Gradska opština Zvezdara kako bi olakšala lošu materijalnu situaciju svojim socijalno-ugroženim sugrađanima.

Vrednost pojedinačnog paketa pomoći iznosi oko 3000 dinara a Opština je iz svog budžeta u 2023.godini za ovu namenu izdvojila ukupno 868.260,00 dinara.

www.zvezdara.rs