PODRŠKA ZA ŽENE PREDUZETNICE 2023 NA OPŠTINI SURČIN

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim i postojećim preduzetnicama, kao i mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovani u Agenciji za privredne registre, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

TIP MERE : Bespovratna sredstava uz dodatna kreditna sredstva.
Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 40% vrednosti ulaganja, odnosno do 50% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću ili četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15-dr. zakon) i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

ROK ZA PRIJAVU: Do utroška sredstava

OPREDELJENA SREDSTVA : 600.000.000,00 RSD bespovratnih sredstava uz dodatna kreditna sredstva.

FINANSIJSKI OKVIR:
Za privredne subjekte koji su registrovani u APR-u od 01.01.2021. godine pa nadalje, kao i one koji su registrovani do 31.12.2020. godine i na dan 31.12.2022. godine nemaju minimum 5 zaposlenih na određeno i/ili neodređeno, može se odobriti minimalan ukupni iznos sredstava (kredit + bespovratna sredstva) 400.000,00 RSD, a maksimalan 6.000.000,00 RSD
Odnos 40%-60%

Iznos za pravna lica i preduzetnike Bespovratna sredstva Kredit Ukupno
Minimalni 160.000,00 RSD 240.000,00 RSD 400.000,00 RSD
Maksimalni 2.400.000,00 RSD 3.600.000,00 RSD 6.000.000,00 RSD

Za privredne subjekte koji su registrovani u APR-u do 31.12.2020. godine i imaju minimum 5 zaposlenih na neodređeno i/ili određeno vreme uključujući i preduzetnice sa stanjem na dan 31.12.2022. godine, odobrava se minimalan ukupni iznos sredstava (kredit + bespovratna sredstva) 4000,00 RSD, a maksimalan 12.000.000,00 RSD.
Odnos 40%-60%

Iznos za pravna lica i preduzetnike Bespovratna sredstva Kredit Ukupno
Minimalni 160.000,00 RSD 240.000,00 RSD 400.000,00 RSD
Maksimalni 4.800.000,00 RSD 7.200.000,00 RSD 12.000.000,00 RSD

Privrednim subjektima koji obavljaju uslužne delatnosti u okviru kojih poslovanje ne zahteva veći iznos sredstava, mogu se odobriti sredstva (bespovratna i kredita) u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 RSD (više detalja u vezi sa uslužnim delatnostima za koje će se ograničavati iznosi do 3.000.000,00 RSD, data su u Uputstvu o sprovođenju Programa, koje će biti objavljeno na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs, Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs

NAMENA PROGRAMA:

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

– kupovinu mašina/opreme/alata, nove računarske opreme i softvera i vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanje usluga (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina). Ukoliko je oprema/vozilo polovno, neophodno je dostaviti dokaze o vlasništvu odnosno načinu sticanja svojine, dokaze da je oprema/vozilo plaćena u celosti, karticu osnovnih sredstava vlasnika opreme/vozila, procenu vrednosti sudskog veštaka (sa liste sudskih veštaka Fonda) i izjavu vlasnika da je spreman da je otuđi. Ukoliko je prodavac polovne opreme/vozila koja je predmet kupovine i finansiranja, privredni subjekt ovlašćen za promet/trgovinu polovne i remontovane opreme/vozila, može se prihvatiti ponuda bez procene vrednosti ovlašćenog sudskog veštaka. Oprema/vozilo koje je predmet finansiranja, u skladu sa ovim programom, odnosno za čiju se nabavku dodeljuju bespovratna sredstva, ne može biti kupljena od fizičkog lica, osim ako je preduzetnik;

– tekuće održavanje, adaptaciju poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 1.000.000,00 dinara od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva;

-kupovinu poslovnog/proizvodnog prostora za privredne subjekte koji su registrovani u APR-u do 31.12.2020. godine i na dan 31.12.2022. godine zapošljavaju minimum 5 zaposlenih ( uključujući i samu preduzetnicu bez obzira po kom osnovu je osigurana). Kod kupovine poslovnog/proizvodnog prostora uslov iz glave 3. stava 1. ovog programa mora biti u kontinuitetu ispunjen minimum tri godine pre podnošenja zahteva;

– operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 25% u strukturi ukupnog ulaganja za koja se potražuju sredstva Programa. Struktura operativnih troškova definisana je u Uputstvu o sprovođenju Programa, koje će biti objavljeno na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs, Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs

Za više informacija možete kontaktirati:

MIRJANA MILJOJKOVIĆ
Viši saradnik
Sektor za opšte i administrativne poslove
Fond za razvoj Republike Srbije
tel: +381 11 3283 770
e-mail: mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs

ANJA MATIJAS-POPOVIĆ
Koordinator
Sektor za opšte i administrativne poslove
Fond za razvoj Republike Srbije
tel: +381 11 2626 579;
e-mail: anja.matijas@fondzarazvoj.rs

www.surcin.rs