PODSTICAJ ZA DOMOVE U GROCKOJ: SREDSTVA ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA INTERNO RASELJENA I IZBEGLA LICA

Komesarijat za izbeglice i interno raseljena lica opštine Grocka ističe svoju predanost podršci onima kojima je najpotrebnije. Na ovogodišnjem konkursu za dodelu sredstava za nabavku građevinskog materijala, Komesarijat je opredelio iznos od 12 miliona dinara.

Ovaj konkurs je rezultirao prihvatanjem aplikacija od strane 28 porodica sa teritorije opštine Grocka. Odobreni su grantovi u rasponu od 200.000 do 600.000 dinara kako bi se podržala nabavka neophodnog građevinskog materijala. Do sada je građevinski materijal uspešno isporučen na adrese 15 porodica, a do kraja godine se očekuje isporuka i za preostalih 13 porodica.

Ova inicijativa ima za cilj pružiti konkretnu pomoć internim raseljenim licima i izbeglicama, omogućavajući im da unaprede ili obnove svoje domove. Kroz konkretne korake, opština Grocka pokazuje posvećenost brizi o svojim građanima i stvaranju uslova za dostojanstven život.

Sredstva koja su opredeljena na ovaj način odražavaju lokalnu podršku i želju da se pomogne onima koji su suočeni sa izazovima nastalim usled izbeglištva ili unutrašnjeg raseljenja. Opština Grocka nastavlja da radi na unapređenju kvaliteta života svojih građana, posebno onih u najosetljivijem položaju.