POSETA GRADU LOZNICI U OKVIRU PROJEKTA MEĐUOPŠTINSKE SARADNJE

U okviru projekta međuopštinske saradnje „Unapređenje međuopštinske saradnje u cilju unapređenja pristupačnosti i primene Univerzalnog dizajna u pružanju usluga i informacija“, predstavnici partnerskih gradova i opština posetili su Loznicu, gde su se upoznali sa rukovodstvom grada. U ime Gradske opštine Vračar sastanku su prisustvovali Ninoslava Kriško, koordinatorka Odeljenja za društvene delatnosti i projekte, Irena Lakobrija Delić i Mihailo Gordić, šefica Odseka za projekte i savetnik Odeljenja za društvene delatnosti i projekte, dok je u ime Grada Novog Sada sastanku prisustvovala Ljiljana Koković, savetnica gradonačelnika.

Domaćini skupa, ispred Grada Loznice bili su Dejan Stalović, pomoćnik gradonačelnika i Milorad Matić, načelnik Gradske uprave, kao i Aleksandar Glišić, savetnik za poslove planiranja odbrane i vanredne situacije.

Cilj posete predstavnika partnerskih opština i gradova bio je da upozna rukovodstvo Grada Loznice i zaposlene koji se bave pitanjima osoba sa inavaliditetom i pristupačnošću, sa međuopštinskom saradnjom i njenim benefitima, kao i da se predstavi uspostavljena međuopštinska saradnja između Grada Beograda, Grada Novog Sada i gradskih opština Vračar i Savski venac, kao i rad zajedničkog tela Servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji, koji se bavi unapređenjem pristupačnosti usluga i informacija.

Irena Lakobrija Delić predstavila je rezultate dosadašnje međuopštinske saradnje u oblasti pristupačnosti informacija, komunikacije i inkluzivnog pristupa u upravljanju rizikom od katastrofa.

Ljiljana Koković je pozvala domaćine da se, imajući u vidu sve rezultate, rešenja i alate koje mogu da se podele sa drugim lokalnim samoupravama u Srbiji, pridruže partnerstvu i u svojoj lokalnoj zajednici unaprede položaj osoba sa invaliditetom.

Domaćini su nakon predstavljanja međuopštinske saradnje od strane gostiju, istakli da postoje zajednička mesta i prostor za potencijalnu saradnju, posebno jer Grad Loznica ima dobru saradnju sa udruženjima osoba sa invaliditetom i pomaže njihov rad, kao i da posebnu pažnju posvećuje pitanju vanrednih situacija, gde vidi potrebu većeg uključivanja upravnika stambenih zajednica i osoba sa invaliditetom.

Projekat „Unapređenje međuopštinske saradnje u cilju unapređenja pristupačnosti i primene Univerzalnog dizajna u pružanju usluga i informacija“ podržava Vlada Švajcarske u okviru projekta „Lokalna samouprava za 21. vek“ koji sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije. Fond za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje.

www.vracar.rs