Predavanje o e-novcu za zaposlene u opštini Novi Beograd

Predstavnici Narodne banke Srbije (NBS) organizovali su za zaposlene u Gradskoj opštini Novi Beograd finansijsku edukaciju u oblasti korišćenja elektronskog novca, prednostima i manama keš kredita, kao i pravima korisnika u oblasti finansijskih usluga.

Predavanje je organizovano 17. oktobra u zgradi Gradkse opštine.

Govoreći o e-novacu, elektronskom plaćanju i elektronskom novčaniku, dr Slobodan Panić iz Grupe za edukaciju NBS, istakao je da se e- novac u domaćem platnom prometu koristi od 2016. godine, da je u ogromnoj ekspanziji u svetu, te da 40 odsto globalnog onlajn tržišta čine onlajn tržnice.

On je istakao da se elektornski novac sve više koristi i kod nas, ali da najveći udeo u finansijskom prometu u Srbiji imaju platne kartice, koje za ekvivalent imaju stvarni novac, dok je prilikom korišćenja elektronskog novca, samo institucija koja ima dozvolu za rad sa e-novcem u obavezi da ima pokriće u stvarnom novcu.

Panić je naglasio da dozvolu NBS za plaćanje e-novcem u Srbiji ima pet institucija, građani mogu da ga kupuju bez provizije, plaćanje se obavlja takođe bez provizije, striktno je regulisan njegov otkup, odnosno zamena za stvarni i što je veoma bitno za sigurnost korisnika, e-novac ne može biti predmet stečaja.

Prednost digitalnog novčanika, ili plaćanja putem aplikacije na mobilnom telefonu ili tabletu, koji je prema rečima Panića nešto manje zastupljen u Srbiji, čini to što za njegovo korišćenje nije potreban račun korisnika, obavlja se skeniranjem koda na mobilnom uređau i na osnovu spiska prodavnica koje su u sistemu ovakvog vida plaćanja.

O korišćenju keš kredita i dozvoljenog minusa kao najskupljeg vida finansijskog zaduživanja, zaposlenima u GO Novi Beograd govorio je edukator Edin Hanić, dok je Gordana Rabrenović govorila o pravima na prigovor klijenta finansijskoj instituciji i pritužbe Narodnoj banci Srbije u slučaju da za prigovor ne dobiju odgovor.

www.novibeograd.rs