PREDSEDNIK OPŠTINE STARI GRAD RADOSLAV MARJANOVIĆ OBIŠAO ZELENI KROV OŠ „DRINKA PAVLOVIĆ”

Predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović sa saradnicima obišao je zeleni krov OŠ „Drinka Pavlović”. Zeleni krov je nastao u okviru realizacije projekta „Zeleni krov moje škole”, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i uz  podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

„Ovo je prva u nizu starogradskih škola koja je dobila svoj zeleni krov, a kroz projekat ćemo nastojati da ga postavimo na sve škole sa ravnim krovovima. Ideja je zasnovana na činjenici da se sa povećanjem flore u određenom regionu, gde je emisija štetnih gasova velika, smanjuje njihovo štetno delovanje. Naš cilj je da Stari grad postane zelena opština, tako što ćemo svake godine ozeleniti određene javne površine i urbane sredine“, poručio je predsednik Radoslav Marjanović.

Zeleni krov na terasi OŠ „Drinka Pavlović, površine 152 m², prekriven je stazama i dostupan je učenicima, što će im omogućiti da se slobodno kreću i kroz ekološke radioice uče i podižu svest o važnosti održivog razvoja i očuvanja životne sredine.

Opština Stari grad je u poteklom periodu preduzela niz mera, akcija i programa u cilju ozelenjavanja centralne gradske zone u okviru opštinskog programa „Stari grad misli na životnu sredinu”.

Podsećamo da je uz  „Zeleni krov moje škole“ naša opština u saradnji sa  Institutom za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu realizovala još jedan inovativan projekat – postavljanje prvog „tečnog drveta“, urbanog foto-bioreaktora, u Srbiji. Ovo „tečno drvo“ je postavljeno ispred opštinske zgrade u Makedonskoj ulici i predstavlja potpuno novo biotehnološko rešenje za prečišćavanje vazduha i proizvodnju čistog kiseonika. Projekat, nazvan „LIQUID 3“, osmišljen je da bude multifunkcionalan, projektovan je kao klupa, ima punjače za mobilne telefone, kao i solarnu ploču zahvaljujuči kojoj klupa ima rasvetu tokom noći.

Opština Stari grad će nastojati da i u budućem periodu predlaže i realizuje projekte koji doprinose poboljšanju kvaliteta života naših sugrađana, javnog zdravlja i čistije životne sredine.

www.starigrad.rs