Prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autoputa Beograd – Zrenjanin – Novi Sad

U prostorijama Gradske opštine Palilula održana je javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autoputa Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, deonica 1 (Beograd – Zrenjanin) od nultog do 67 kilometra. Katastarske parcele koje su obuhvaćene predmetnim projektom, pripadaju, između ostalih, KO Ovča, KO Humka i KO Borča koje su u sastavu Grada Beograda, odnosno Gradske opštine Palilula. Nosilac projekta su Koridori Srbije, a studiju je izradio Arhitektonsko-građevinski institut Novi Sad.

Prezentaciji i javnoj raspravi prisutvovali su zamenica predsednika GO Palilula Ivana Medić, načelnik Uprave GO Palilula Vasilije Živković, zamenik predsednika Skupštine GO Palilula Dušan Žeželj i članovi Veća opštine Maja Žmukić, Dejan Cvetković i Aleksandar Karadžić.

U ime Ministarstva za zaštitu životne sredine prisutne je na početku skupa pozdravila Jelena Lovren, a u ime Arhitektonsko-građevinskog instituta Marija Stanimirović, glavni projektant, dok je prezentaciju Studije održala dr Bojana Tot. Ona je predstavila sve predviđene mere kojima će se sprečiti eventualni negativni uticaji koji mogu nastati prilikom izradnje i eksploatacije autoputa na kvalitet vazduha, površinske i podzemne vode i zemljište, na nivo buke i floru i faunu. Doktor Tot je zaključila da ukoliko se sve predviđene mere na sprečavanju i smanjenju štetnih uticaja u potpunosti ispoštuju, izgradnja autoputa i njegova eksploatacija neće predstaljati opasnost po životnu sredinu. Tokom rasprave odgovoreno je i na nekoliko konkretnih pitanja građana u vezi sa izgradnjom autoputa i uticaja na životnu sredinu.

Početak trase budućeg autoputa planiran je na teritoriji GO Palilula, tačnije na petlji Ovča, na delu takozvane Severne magistralne tangente(SMT). Trasa dalje prelazi prugu, ide severoistočno i prelazi obuhvat poljoprivrednog gazdisntva Al Dahra, pa prelazi reku Tamiš gde je planirana izgradnja mosta.

www.palilula.rs