PRIJAVE ZA UČEŠĆE U „ULICI OTVORENOG SRCA” 2024. GODINE – ROK ZA PRIJAVE JE 25. DECEMBAR, DO 12,00 ČASOVA

Gradska opština Stari grad će u ponedeljak, 1. januara 2024. godine, obeležiti početak nove kalendarske godine tradicionalnom manifestacijom „Ulica otvorenog srca“.

Gradska opština Stari grad, u okviru priprema za organizciju manifestacije, poziva građane, pojedince, udruženja, ustanove, institucije, vrtiće, škole, kulturno-umetnička i sportska društva, kao i sve zainteresovane koji žele da predstave svoje aktivnosti ili proizvode 1. januara da se prijave za učešće na „Ulici otvorenog srca” 2024.g.

Prijave se podnose na PRIJAVNOM OBRASCU (www.starigrad.rs) koji sadrži sledeće informacije – ime i prezime odgovornog lica, opis aktivnosti/proizvoda, fotografije aktivnosti/proizvoda, osnovne informacije o brendu proizvoda.

Popunjeni Prijavni obrasci se podnose u štampanom obliku u Šalter sali Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42 – Odeljenju za komunalne poslove i komunalnu inspekciju, u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVE ZA UČEŠĆE U ULICI OTVORENOG SRCA 2024“.

Rok za prijave je 25. decembar do 12,00 časova. Svi izlagači koji budu izabrani od strane Odbora za organizaciju manifestacije biće kontaktirati 28. decembra.

Napominjemo da će Odbor za organizaciju manifestacije „Ulica otvorenog srca”, zbog ograničenog broja mesta, nakon prijema svih prijava izvršiti selekciju učesnika.