SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU GRADA BEOGRADA: UMANJENJE RAČUNA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

Sekretarijat za energetiku Grada Beograda podseća sugrađane da je Vlada Srbije donela Uredbu o energetski ugroženom kupcu, koja traje do kraja 2023. godine.
Energetski ugroženi kupac je kupac iz kategorije domaćinstva (samačkog ili višečlanog) koji uredbom može steći status ugroženog kupca (korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i/ili dečji dodatak, korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć), odnosno ostvariti pravo na subvenciju u plaćanju mesečnih računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju.
Na sajtu zajednozaenergiju.rs građani mogu da provere da li imaju pravo na umanjenje računa za energiju i da dobiju informacije o načinu prijave.

Sekretarijat za energetiku napominje da je ostalo još malo vremena do početka grejne sezone i poziva građane da se na vreme informišu o sprovođenju ove uredbe, kako bi se na taj način zajedničkim delovanjem zaštitila domaćinstva sa minimalnim prihodima.

Rešenje kojim se stiče pravo na umanjenje donosi Sekretarijat za socijalnu zaštitu (Ulica 27. marta 43–45).

Građani ispunjavaju uslove za umanjenje računa za struju, gas i toplotnu energiju mogu da podnesu Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca ili Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja Sekretarijatu za socijalnu zaštitu grada Beograda.

Zahtev se podnosi na Pisarnici Gradske uprave Grada Beograda (Ulica 27. marta 43–45) svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 časova. Sve dodatne informacije mogu dobiti na broj telefona 011 3309 094.

www.starigrad.rs