Uručeni sertifikati „Put do uspešnog preduzetnika“

U prostorijama Gradske opštine Novi Beograd 07. februara su uručeni sertifikati polaznicima obuke „Put do uspešnog preduzetnika“.  

Dvodnevno predavanje o najboljem načinu da započnu sopstveni biznis, pohađalo je 26 Novobeograđana sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Reč je o obuci koja nezaposlenima pruža mogućnost da se  upoznaju sa  pravnom regulativom iz oblasti u  kojoj započinju sopstveni biznis, kao i  informacijama vezanim za učešće na javnim pozivima za  subvencije države prilikom samozapošljavanja.

Obuku „Put do uspešnog preduzetnika“ na Novom Beogradu, prošle godine je pohađalo 1.500 nezaposlenih, a zaključeno je 390 novih ugovora o dodeli sredstava za samozapošljavanje.

Sertifikate polaznicima ovogodišnje obuke dodelili su predsednik Skupštine opštine Novi Beograd Predrag Jušković i zamenik direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje grada Beograda Siniša Knežević.

www.novibeograd.rs