Omladina Obrenovca – Budućnost Beograda

Opština Obrenovac se nalazi u centralnoj Srbiji, u Podunavskom okrugu, nalazi na oko 30 kilometara jugozapadno od Beograda i prostire se na površini od oko 411 kvadratnih kilometara i važna je saobraćajna raskrsnica jer se na njenom području nalaze autoputevi E70 i E75

Obrenovac ima bogatu istoriju, a njeni najznačajniji kulturni spomenici su manastiri Svete Petke, Blagoveštenja i Kastaljan. Poznata je i po svom prirodnom bogatstvu, uključujući nacionalni park „Obrenovačka Greda“ koji se prostire na obalama reke Save i predstavlja jedinstvenu mešavinu divljine i kulturne baštine.

Ekonomija opštine Obrenovac je raznolika, a najznačajnije grane su poljoprivreda, prerada hrane, mašinstvo, metalurgija i energetika. Naše je mišljenje da pored ovih važnih grana moramo imati u vidu i važnost mladih Obrenovčana i ulaganja u njih te nam je cilj da to kroz projekat „Omladina Obrenovca – budućnost Beograda“ i opišemo.

Image

Projekat „Omladina Obrenovca – budućnost Beograda“ značajan je, pre svega, jer ćemo kroz 14 tekstova i intervjua obraditi teme koje se odnose, između ostalog, na probleme sa kojima se suočavaju mladi sa teritorije opštine Obrenovac na svom putu ka budućnosti.

Obuhvatićemo i teme iz obrazovanja ali pružiti i informacije i uvid kroz iskustva mladih koji putuju na studije i šta mogu da očekuju. Takođe, osvrnućemo se i na kulturni značaj kroz isticanje razlika između kulturnih i društvenih sredina Obrenovca i Beograda. Zatim, smatramo da bi ova tema i te kako bila inspirativna i da bi mogla da motiviše druge mlade ljude da nastave svoje studije i prošire svoje vidike putujući i prikupljajući nova iskustva. Značaj samog projekta ogledao bi se i kroz lični značaj mladih Obrenovčana kao svojevrsni dnevnik ili odraz njihovih iskustava i uspomena.

Image


Sa druge strane, projekat “Omladina Obrenovca – budućnost Beograda” ima nameru da podseti i Beograđane na značaj prisustva maldih Obrenovčana u glavnom gradu, kulturi i obrazovnom sistemu. Svojim prisustvom, mladi iz Obrenovvca doprinose novoj energiji, idejama i resursima grada. Kao najznačajniji su faktori umrežavanja, obrazovanja i kulturne razmene.

Image


Značaj projekta ogleda se u afirmativnom kontekstu pisanja o mladima generalno, nevezano za to koja je tema u srži, uzimajući u obzir činjenicu da je takvih sadržaja jako malo u našoj zemlji i da se kod nas o mladima sve više piše negativno.


Mladi ljudi u Srbiji pripadaju osetljivoj grupi kojoj je potrebna posebna podrška jer su suočeni sa različitim društvenim barijerama koje onemogućavaju njihovo potpuno uključivanje u društvene tokove i puni razvoj njihovih potencijala. O mladima se retko kad govori u pozitivnom kontekstu, ili kao o primeru za ostale.

Slike su prezete sa sajta Opstine Obrenovac.